KIẾM TRA ĐỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
TÊN MIỀN KHỞI TẠO DUY TRÌ
.com | .net | .info 250,000 VND
.biz | .org 280,000 VND
.co 800,000 VND
.ws (4 ký tự trở lên) 290,000 VND
.tv 1,040,000 VND
.mobi 570,000 VND
.xyz 480,000 VND
.asia 500,000 VND
.me 860,000 VND
.us 250,000 VND
TÊN MIỀN VIỆT NAM (VNNIC)
TÊN MIỀN KHỞI TẠO DUY TRÌ
.vn 280,000 VND 470,000 VND
.com.vn 320,000 VND 320,000 VND
.net.vn | .biz.vn 320,000 VND 320,000 VND
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn 150,000 VND 210,000 VND
.name.vn 30,000 VND 60,000 VND