CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN I T

Chức năng

BÁN CHUYÊN

CHUYÊN NGHIỆP

THEO YÊU CẦU

   

2.900.000 đ

 

4.900.000 đ

 

Liên hệ

Giao diện website Theo mẫu
website dựng sẵn
Chọn mẫu
và chỉnh sửa
Thiết kế độc quyền
theo yêu cầu
Tên miền Tặng tên miền Quốc tế
.com
Tặng tên miền Quốc tế
.com
Tặng tên miền Quốc tế
.com
Dung lượng lưu trữ 500 MB 500 MB 1.200 MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email doanh nghiệp      
Ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt & Tiếng Anh
Responsive Design      
Chuẩn SEO SEO cơ bản Chuẩn SEO 100% Chuẩn SEO 100%
SSL Security      
Chức năng Chức năng cơ bản Chức năng cơ bản Chức năng chuyên nghiệp
Bảo dưỡng 3 tháng 1 năm  
Bàn giao Source code      
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

GÓI BÁN CHUYÊN

2.900.000 đ

Đăng ký

Giao diện website Theo mẫu website dựng sẵn
Tên miền Tặng tên miền .com
Dung lượng lưu trữ 500 MB
Băng thông Không giới hạn
Email doanh nghiệp  
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Responsive Design  
Chuẩn SEO SEO cơ bản
SSL Security  
Chức năng Chức năng cơ bản
Bảo dưỡng 3 tháng
Bàn giao Source code  

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

4.900.000 đ

Đăng ký

Giao diện website Chọn mẫu website và chỉnh sửa
Tên miền Tặng tên miền .com
Dung lượng lưu trữ 500 MB
Băng thông Không giới hạn
Email doanh nghiệp  
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Responsive Design  
Chuẩn SEO Chuẩn SEO 100%
SSL Security  
Chức năng Chức năng cơ bản
Bảo dưỡng 1 năm
Bàn giao Source code  

GÓI THEO YÊU CẦU

Liên hệ

Đăng ký

Giao diện website Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
Tên miền Tặng tên miền .com
Dung lượng lưu trữ 1.200 MB
Băng thông Không giới hạn
Email doanh nghiệp  
Ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh
Responsive Design  
Chuẩn SEO Chuẩn SEO 100%
SSL Security  
Chức năng Chức năng chuyên nghiệp
Bảo dưỡng  
Bàn giao Source code