CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN I T
 • Bước 1: TRAO ĐỔI & TƯ VẤN GÓI WEBSITE

  Dựa vào nhu cầu của Khách Hàng, Thiên Ân IT tư vấn cho quý Khách Hàng lựa chọn gói website, tính năng, công nghệ,... để phù hợp với chi phí và nhu cầu sử dụng.

  Nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn quý khách để mô phỏng các tính năng, giao diện của website. (Bước này rất quan trọng)

 • Bước 2: KÝ HỢP ĐỒNG & ĐẶT CỌC

  Sau khi đã thống nhất các điều khoản, tính năng của website, Thiên Ân IT sẽ gửi hợp đồng dịch vụ và phụ lục kèm theo. Quý khách đọc kỹ hợp đồng và ký xác nhận.

  Thiên Ân IT nhận 50% tổng chi phí dự án trước khi thực hiện thiết kế website. Đối với gói website 2.7 triệu đồng, Thiên Ân IT nhận 100% chi phí trước khi thực hiện.

 • Bước 3: HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ NỘI DUNG WEBSITE

  Để website có sự thống nhất, quý Khách Hàng đến văn phòng Thiên Ân IT để được nhân viên của chúng tôi hướng dẫn và tư vấn khách hàng chuẩn bị những nội dung cần thiết của website như: nội dung, hình ảnh...

 • Bước 4: RÁP NỘI DUNG VÀO WEBSITE

  Dựa vào nội dung của quý khách chuẩn bị, kỹ thuật Thiên Ân IT sẽ ráp nội dung vào website. Cho website lên bố cục hoàn chỉnh và gửi cho quý khách xem.

 • Bước 5: KIỂM DUYỆT & CHỈNH SỬA

  Sau khi đã ráp nội dung xong, Thiên Ân IT sẽ gửi cho quý khách website để xem. Quý khách xem qua và yêu cầu chỉnh sửa những vị trí không phù hợp.

  Thiên Ân IT giới hạn 3 lần yêu cầu chỉnh sửa & dựa theo bố cục giao diện đã quy định trước ở "Bước 1"

 • Bước 6: THANH LÝ HỢP ĐỒNG & BÀN GIAO

  Sau khi hoàn thành website, quý khách vui lòng thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại.

  Sau khi thanh toán xong, Thiên Ân IT sẽ hướng dẫn cho quý khách sử dụng website trong giới hạn quy định.