Thanh Toán

Thanh Toán Trực Tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN IT
62 Trần Thị Kỷ, TP Quy Nhơn

Thanh Toán QUA NGÂN HÀNG

Vietcombank Phú Tài
Tên: Trần Văn Ngọc
Số: 0431000193709

BIDV chi nhánh Bình Định
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN I T
Số: 580.10.00.101351.3