Sự hình thành Công ty cổ phần Thiên Ân IT

Được thành lập vào tháng 2/2012, Thiên Ân IT bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực SMS Marketing và SMS Gateway. Được ứng dụng trong lĩnh vực Game di động, marketing và trường học

Năm 2014, Thiên Ân IT đẩy mạnh trong lĩnh vực Thiết kế website và thiết kế quảng cáo cho các doanh nghiệp tại TP Quy Nhơn và trên toàn quốc

Năm 2016, Thiên Ân IT mở rộng quy mô kinh doanh thêm lĩnh vực Máy chủ và Hosting, VPS,… là đại lý cấp cao nhất của 123host.vn.

Trong những năm 2017 cho đến nay, Thiên Ân IT đã đẩy mạnh chất lượng sản phẩm bằng cách đào tạo nhân sự có chuyên môn cao.

Từ đó cho đến nay, dự án của Thiên Ân IT phục vụ cho các tổ chức, công ty có quy mô lớn tại Quy Nhơn, Việt Nam và USA (Hoa Kỳ)